België zet nu asielzoekers uit zonder kussentje

BRUSSEL, 5 OKT. België past de uitvoering van het asielbeleid aan, maar de kern van het beleid blijft hetzelfde. Dat is de uitkomst van een marathonvergadering van de regering het voorbije weekeinde. De aanpassingen komen twee weken nadat een Nigeriaanse asielzoekster overleed na een hardhandige poging van de rijkswacht om haar het land uit te zetten.

Een bijzondere commissaris moet voortaan toezien op de uitvoering van het asielbeleid. Een adviescommissie moet de minister van Binnenlandse Zaken adviseren over individuele asielverzoeken. Ook komt er meer personeel, dat het gestegen aantal asielaanvragen moet verwerken.

Gedwongen uitzettingen, die tijdelijk zijn stopgezet na de dood van de Nigeriaanse, zullen doorgaan. Wel wordt het omstreden kussentje, dat mogelijk tot haar dood door verstikking leidde, afgeschaft. Van de uitzettingen uit België gebeurt 8 procent onder dwang. Dit jaar had een tiental uitwijzingen plaats onder begeleiding van de rijkswacht. De controle op de rijkswacht zal worden vergroot.

Voorts bepaalde de Belgische regering dat mensen die meer dan vijf jaar (familie met kinderen na vier jaar) wachten op de afhandeling van hun asielverzoek, in aanmerking komen voor een tijdelijke verblijfsvergunning. Tot nu toe kon een dergelijke regularisatie alleen plaatshebben bij “klemmende humanitaire redenen”.

De aanpassingen van het asielbeleid verliepen moeizaam, omdat de Franstalige partijen aandrongen op verdergaande versoepeling van het beleid terwijl Vlaamse partijen wilden blijven bij het huidige beleid. De nieuwe minister van Binnenlandse Zaken, Luc Vanden Bossche, moest zijn asielnota een aantal keren herschrijven.

België wordt geconfronteerd met een sterke stijging van het aantal asielverzoeken, waardoor een grote achterstand is ontstaan bij de behandeling van asielaanvragen. In voorgaande jaren kwamen zo'n duizend asielaanvragen per maand binnen. In augustus dit jaar waren dat er 2.300. Vooral het aantal Kosovaren is toegenomen, maar ook wordt een stijging geconstateerd van het aantal Roemenen.

In Luik werd gisteren gedemonstreerd tegen de opening van het eerste gesloten asielzoekerscentrum in Wallonië. Het kwam tot confrontaties met de rijkswacht, waarbij 28 rijkswachters gewond raakten onder wie drie ernstig.