Tekort leraren

Staatssecretaris van Onderwijs Karin Adelmund de maakte op 24 september de resultaten bekend van de enquête van haar voorganger Netelenbos aangaande de oproep tot oud-leraren weer voor de klas te gaan staan. Slechts 17.000 van de 150.000 opgeroepen oud-leraren zouden daadwerkelijk terug willen keren. Dat lijkt weinig maar dat is het (gelukkig) niet.

De oproep betrof namelijk het basisonderwijs, maar wat deed staatssecretaris Netelenbos? Zij schreef iedereen 'buiten het onderwijs met een lesbevoegdheid' aan, ook al waren de personen in kwestie vaak helemaal niet werkzaam geweest in of zelfs opgeleid voor het basisonderwijs.

En zo kon het gebeuren dat ook ik als (inmiddels niet meer) langdurig werkloos eerstegraads wiskundeleraar haar oproep mocht ontvangen. Wat ik nu direct zou moeten gaan doen in het basisonderwijs is mij een raadsel. Ik had twee jaar examencursussen Havo/VWO verzorgd in het volwassenenonderwijs.

De oproep van Netelenbos was een tamelijk ondoelmatige operatie. Zij had beter eerst kunnen laten natrekken wie affiniteit had met het basisonderwijs. De oproep heeft nu geleid tot de ogenschijnlijk geringe respons en een gigantische verspilling van papier.

    • Amand Keultjes