Staatscommissie

Volgens een bericht in de krant van 25 september moet de pas ingestelde staatscommissie nagaan “of het mogelijk is het bestuurlijk model van gemeenten te wijzigen.” Het zou mooi zijn als dit bewaarheid wordt, maar in het regeerakkoord staat dat de commissie “de opdracht krijgt te onderzoeken op welke wijze de dualisering van het lokale bestuursmodel vormgegeven kan worden.” Misschien heeft de Tweede Kamer, die de opdracht nog moet goedkeuren, in tegenstelling tot de kabinetsformateurs wél behoefte aan een analyse van de voor- en nadelen van monisme respectievelijk dualisme.

Ook staat in hetzelfde bericht, bij wijze van uitleg, dat nu nog het college van B en W en de gemeenteraad “samen de baas” zijn. Dat is een wel erg vrije vertaling van artikel 125 Grondwet, waarin is vastgelegd: “Aan het hoofd van de provincie en de gemeente staan provinciale staten onderscheidenlijk de gemeenteraad.” Bij mijn weten is dit artikel niet buiten werking gesteld.

    • H.G. Cloudt