SPD, Groenen tevreden over eerste gesprek

BONN, 3 OKT. De SPD en de Groenen willen zo snel mogelijk een programma uitvoeren om 100.000 werkloze jongeren in Duitsland aan een baan of stageplaats bij een bedrijf te helpen. Het gaat hierbij vooral om jongeren in het Oosten van Duitsland die snel aan werk geholpen moeten worden.

Daarover zijn beide partijen het eens geworden na een eerste ronde van coalitie-onderhandelingen in Bonn over een te vormen rood-groene regering. De onderhandelaars Oskar Lafontaine, SPD-partijvoorzitter, en Jürgen Trittin, voorzitter van de Groenen, toonden zich na de eerste gespreksronde tevreden.

Ook willen de twee partijen direct nadat een nieuwe regering is gevormd aan het eind van deze maand, een zogenaamde 'Kassensturz' uitvoeren. In de begroting van minister Theo Waigel van Financiën zijn volgens Lafontaine “verscheidene risico's” niet zijn verwerkt, zodat de financiële situatie opnieuw moet worden doorgelicht. Pas dan weet een nieuwe regering welke beloften ze kan nakomen en welke niet.

SPD en Groenen willen in ieder geval de midden- en lagere inkomens ontlasten met een belastingvoordeel van 2.500 mark per jaar voor een gezin met twee kinderen.

Lafontaine wees op “de overeenstemming” die er tussen de partijen bestond en op “enkele verschillen” die nog opgehelderd moeten worden. Inhoudelijk ging hij hier niet verder op in. Maar onenigheid bestaat op het gebied van de ecologische belastinghervorming, de Transrapid (magneettrein) tussen Berlijn en Hamburg, het veiligheidsbeleid (Kosovo) en ontmanteling van kerncentrales.

Vooral de atoomenergie levert grote problemen op, bleek gistermiddag. De Groenen eisen dat er een wet komt waarin de ontmanteling van kerncentrales wordt vastgelegd. Toekomstig kanselier Gerhard Schröder van de SPD wil zich noch op een tijdplan, noch op een wet vastleggen. Hij heeft steeds gezegd, dat hij alleen in overeenstemming met de energiebedrijven, vakbonden en gemeenten tot een akkoord wil zien te komen.

Franz Müntefering, algemeen-secretaris van de SPD, deelde mee dat de partijen het in principe eens zijn over een afscheid van de kernenergie. De meningsverschillen bestaan uitsluitend om de vraag hoe dit proces dient te verlopen.

De partijen onderhandelen woensdag verder; er zijn zeven zittingen gepland, die op 17 oktober moeten zijn afgerond. Een regeringsprogramma zal nog worden voorgelegd aan een partijcongres van de Groenen (23 oktober) en van de SPD (25 oktober). Op 27 oktober zal Gerhard Schröder door de Bondsdag tot kanselier worden gekozen.

Schröder brengt volgende week op uitnodiging van de Amerikaanse president Bill Clinton een bezoek aan Washington. De toekomstige kanselier was eerder deze week in Parijs. Hij wil ook de Britse premier Tony Blair en de Russische president Boris Jeltsin zo snel mogelijk ontmoeten.

    • Michèle de Waard