'Schrap klachtvereiste bij kinderpornozaken'

ROTTERDAM, 3 OKT. Om daders van seksueel misbruik van kinderen beter te kunnen vervolgen dient het zogenoemde klachtvereiste uit de wet te worden geschrapt. Hierop heeft Terre des Hommes gisteren aangedrongen bij minister Korthals (Justitie).

Het klachtvereiste bepaalt dat vervolging wegens ontucht met twaalf- tot zestienjarigen alleen mogelijk is als het misbruikte kind, diens ouders of de Raad voor de Kinderbescherming een klacht indient bij de politie. Dit kan, zeker bij de internationale verspreiding van kinderporno via Internet, het gevolg hebben dat daders wier identiteit al is vastgesteld, niet vervolgd kunnen worden omdat het misbruikte kind nog niet is opgespoord.

Terre des Hommes geeft het voorbeeld van een rechtszaak vorig jaar in Amsterdam tegen een man die werd verdacht van seksueel misbruik van twee jongetjes in Thailand en de productie van kinderporno. Omdat de Thaise kinderen onvindbaar waren moest de leeftijd van de jongetjes door Thaise kinderartsen worden geschat. Volgens de schatting was een van de jongetjes tussen tien en twaalf jaar oud. Omdat dit voor strafbaarheid een grensgeval was en een klacht van het kind ontbrak, werd de verdachte niet schuldig bevonden.

In een wetsvoorstel ter opheffing van het bordeelverbod heeft toenmalig minister van Justitie Sorgdrager vorig jaar al voorgesteld het klachtvereiste te laten vervallen als sprake is van prostitutie. Woensdag sprak de Kamer zich uit voor een wetswijziging die het enkelvoudig bezit van kinderporno expliciet strafbaar stelt.