Portugal laconiek over BSE

LISSABON, 3 OKT. Een inspectieteam van de Europese Commissie zal naar verwachting vandaag een speciale missie afronden in het onderzoek naar nieuwe gevallen van de ziekte BSE onder Portugese koeien. De Europese Commissie dreigt met het nemen van maatregelen tegen Portugees koeienvlees naar aanleiding van een sterke toename van het aantal gevallen van BSE. Dit jaar zouden zeker vijftig gevallen zijn geconstateerd, wat het totale aantal BSE-koeien in Portugal op rond de 150 brengt.

De kwestie rond de BSE heeft inmiddels geleid tot spanningen tussen Portugal en Spanje. het laatste land sloot vorige week vrijdag zijn grenzen voor koeien en vleesprodukten uit angst voor mogelijke besmetting. Dat leidde weer tot protesten van Portugal, dat deze eenzijdige maatregel binnen Europees verband onwettelijk acht, omdat er geen sprake is van een acute noodsituatie.

Portugal is na Groot-Brittannië en Ierland het land met het hoogste aantal gerapporteerde gevallen van BSE. Vorige week vaardigde de Portugese regering een speciaal decreet uit dat het gebruik van mogelijk besmet vlees in de dierlijke voedselketen expliciet verbiedt. Niettemin vreest de Europese Commissie dat de controle op het voorkomen van BSE-gevallen in Portugal verre van effectief is.

Volgens een woordvoerder van Europese Commisie zullen de onderzoekers behalve het aantal BSE-gevallen ook onderzoek verrichten naar de genomen maatregelen. Naast gesprekken met veterinaire centra zullen smelterijen van dierlijke vetten en veevoer-bedrijven worden bezocht. Het rapport zal voor een reactie worden voorgelegd aan de Portugese regering. Naar verwachting zal de definitieve versie binnen drie weken verschijnen.

Eind vorige maand werd ook in Nederland weer een geval van BSE ontdekt. Het besmette dier in het Groningse plaatsje Vriescheloo is het derde BSE-geval in twee jaar tijd. De Europese Commissie liet na de ontdekking weten geen exportverbod op te leggen voor Nederlands rundvee. Het BSE geval kan wel nadelige gevolgen hebben voor de export van rundvlees naar landen buiten de Europese Unie.