Poldermodel

In hun artikel in NRC Handelsblad van 29 september, merken Thom de Graaf en Bert Bakker zeer terecht op dat het poldermodel “in het voordeel (werkt) vanhen, die goede kansen hebben, die al een baan hebben, of die minstens goed opgeleid, jong, gezond en van Nederlandse afkomst zijn.” Aan het eind van hun artikel doen zij voorstellen ter verbetering. Ze hebben blijkbaar niet nagedacht over de vraag of de problemen misschien een structurele oorzaakhebben, want voorstellen voor structurele veranderingen doen zij niet. De problemen van werklozen, allochtonen en arbeidsongeschikten zijn in niet teverwaarloze mate sociaal-economisch. Het is daarom eigenaardig dat een adviescollege dat zich de Sociaal Economische Raad noemt, deze groepen niet vertegenwoordigt.

    • Thijs Vissia