Mauritius

In zijn artikel over Mauritius (Z 19 sept.) citeert Lolke van der Heide de historicus Kissoonsingh Hazareesing. Hij beweert dat de invloed van de Nederlanders op de geschiedenis van Mauritius 'niet van erg groot belang' is geweest. Vervolgens noemt hij ter illustratie de uitroeiing van de dodo, de introductie van suikerriet (waarvan de economie van Mauritius inmiddels afhankelijk is) en de vrijwel totale ontbossing van het eiland, dat zijn naam dankt aan die van een prins van Oranje. Gemakshalve vergeet hij de introductie van menselijke bewoning. Ik vind het nogal wat. Weliswaar is het hele artikel, met alle respect, weinig diepgravend, maar dat deze historicus, ervan uitgaande dat het citaat goed vertaald is, zonder enige kanttekening of op zijn minst ironie wordt aangehaald, strekt deze krant niet tot eer.

    • Niek Goldhoorn Arnhem