Lemsterland blijft eentalig

Lemsterland laat geen uittreksel van raadsbesluiten in het Duits vertalen. Duitstalige folders blijven wel bestaan.

LEMMER, 3 OKT. Naar schatting 1.500 Duitsers wonen semi-permanent in Lemmer op een bevolking van ruim 9.500 inwoners. Van de naar schatting duizend ligplaatsen in de jachthavens wordt meer dan de helft bezet door Duitsers. Ook wonen er enkele tientallen Duitse gezinnen permanent in Lemster woonwijken.

D. Gassen van de Stichting Nederlands-Duitse Dialoog, die vijf jaar geleden werd opgericht met het doel het contact tussen Duitsers en Nederlanders te verbeteren, pleitte eerder voor een Duitse samenvatting van raadsbesluiten over recreatieve zaken. Volgens burgemeester J. Bosma zijn de kosten te hoog. Een goede Duitse vertaling kost de gemeente jaarlijks een ton, aldus Bosma deze week op een forumbijeenkomst van de stichting.

Bovendien kunnen er problemen ontstaan als juridische en ambtelijke termen niet goed vertaald worden, aldus de burgemeester. Bijna wekelijks krijgt de gemeente een brief in het Duits die steevast in het Nederlands wordt beantwoord, zei Bosma. “Dan krijgen we een kort briefje terug dat de schrijver een antwoord in het Duits wil. Wij antwoorden vervolgens met: 'Dat doen we niet'.”

Bosma beklemtoonde dat de gemeente in haar officiële ambtelijke correspondentie één taal hanteert en zal blijven hanteren: het Nederlands. Wel wordt er veel voorlichting gegeven in het Duits. Bosma gaf als voorbeeld de ophanden zijnde invoering van watertoerismebelasting, waarover een Duitse folder wordt rondgestuurd.

Een aantal Lemsters ervaart de 'invasie' van Duitsers in de zomermaanden als een aantasting van het eigen gemeenschapsgevoel, aldus Bosma. Een en ander uit zich overigens niet in een uitgesproken negatieve houding, zo onderstreepte hij.

Van spanningen tussen Duitsers en Nederlanders is in Lemmer geen sprake. Het één-op-één contact blijkt goed te zijn, zo werd duidelijk uit de discussie die door ongeveer tachtig Lemsters werd bijgewoond.

Een aantal Duitsers zei het spijtig te vinden dat de meeste Lemsters hen in het Duits te woord staan, als ze het gesprek zelf in het Nederlands beginnen. “Zo leer ik nooit Nederlands”, klaagde een in Lemmer wonende Duitser. De Hamburgse journalist M. Scholz noemde het “merkwaardig” dat hij na zestien bezoeken aan Lemmer nog geen enkele negatieve ervaring had gehad. “Dat verraste me, want ik hoorde dat er spanningen waren.”

In een ingezonden stuk in de Leeuwarder Courant van vorig jaar bekende hij dat hij er voortdurend op bedacht was het scheldwoord 'mof' toegebeten te krijgen. “Maar niemand zei het tegen me. [...] Ik heb nooit iets van afkeer gemerkt.” Dr. J.C. Vis van de vakgroep sociologie van de Rijksuniversiteit Groningen werkt aan een boek over de verhouding tussen Nederlanders en Duitsers. Al vijftien jaar wisselt de vakgroep contacten uit met de universiteit van Oldenburg. Volgens Vis ontbreekt in beide landen fundamentele kennis over elkaars cultuur. “Het valt me op hoe weinig Nederlandse studenten van Duitsland weten. Het beeld dat er is bestaat uit clichés. Men heeft een luidruchtige, dikke man met een bierbuik voor ogen of een overheersende Pruis.”

Het beeld van Duitse studenten over Nederland is daarentegen positief. “Men beschouwt ons als een tolerant, progressief land. Dat beeld moeten we in contacten wel eens wat afzwakken.”

    • Karin de Mik