Kok: Israël doet nogal geheimzinnig

DEN HAAG, 3 OKT.Minister-president Kok wil de resultaten van het lopende onderzoek naar de gezondheidsrisico's afwachten voor hij zich uitspreekt over het transport over Nederland van grondstoffen voor gifgas door de El Al-Boeing die op 4 oktober 1992 in de Bijlmer neerstortte. Hij vindt wel dat Israël nogal geheimzinnig doet over de lading.

Kok zei dit gisteren na afloop van de ministerraad. Hij weigerde, ondanks herhaald aandringen, een moreel oordeel te geven over het transport over Nederlands grondgebied van stoffen die gebruikt kunnen worden bij de fabricage van gifgas. “Het gaat ons allereerst om de gezondheidsrisico's. Daar loopt een onderzoek naar door het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Laten we daar de resultaten van afwachten”, aldus Kok. Hij waarschuwde voor onnodige paniek. “De schadelijkheid voor de volksgezondheid van de bewuste stoffen wordt immers nog onderzocht.”

In de ministerraad was gesproken over het bericht in deze krant dat in de El Al-Boeing dimethyl methylfosfonaat werd vervoerd, een stof die onder meer kan worden gebruikt voor de vervaardiging van het gifgas Sarin. Volgens Kok was dat al een paar jaar bekend, ook bij het parlement. Het verwijt uit de Tweede Kamer dat het kabinet had moeten aangeven waar de stof onder meer voor kan worden gebruikt noemde Kok onterecht. De Kamer had “had er bij de minister naar kunnen vragen”.

De minister-president zei het “logisch te hebben gevonden als Nederland door de Israëlische autoriteiten direct volledig geïnformeerd zou zijn over de lading van de El Al-Boeing. Ik stel vast dat er door Israël behoorlijk geheimzinnig wordt gedaan waarbij nogal eens naar veiligheids- of staatsbelang wordt verwezen.”

In de Verenigde Staten, waar de kwestie voor The New York Times gisteren voorpaginanieuws was, wil het ministerie van Buitenlandse Zaken nog geen commentaar geven. Het ministerie bestudeert de berichten over de lading van het El Al-toestel nog, aldus een woordvoerder. Het Amerikaanse ministerie van Handel weigert op individuele vergunningen in te gaan. Wel zegt een functionaris van het ministerie dat 190 liter DMMP “niet beschouwd wordt als een erg grote hoeveelheid”.