Kabinet eens met wachtlijst asielzoekers; Cohen werkt plan nog uit

DEN HAAG, 3 OKT. Het kabinet is het in hoofdlijnen eens over de invoering van wachtlijsten voor asielzoekers. Staatssecretaris Cohen (Justitie) moet zijn plan wel de komende week nader uitwerken.

Nieuw aangekomen asielzoekers worden volgens het plan niet direct opgenomen in de procedure, maar moeten enige tijd “voor zichzelf zorgen”, aldus Cohen. De bewindsman wilde gisteren niet antwoorden op de vraag of deze asielzoekers zelf voor onderdak moeten zorgen en hoelang ze op de wachtlijst blijven staan.

De coalitiepartijen PvdA en D66 wijzen de wachtlijsten van Cohen vooralsnog van de hand. “Je laat de mensen aan hun lot over, waarna ze in de illegaliteit verdwijnen”, aldus het Tweede-Kamerlid Middel (PvdA). Zijn collega Dittrich (D66) wijst erop dat het ministerie van VWS binnenkort leeg komt te staan. “Daar kunnen honderden mensen in.”

De VVD wijst de plannen niet af, maar benadrukt dat Cohen een betere uitzetbeleid moet voeren. “Anders is het dweilen met de kraan open en de afvoer dicht”, zegt het Tweede-Kamerlid Kamp. De coalitiepartij meent, net als de andere politieke partijen, dat er te veel uitgeprocedeerde asielzoekers in de opvangcentra zitten.

Maar premier Kok benadrukte na afloop van zijn wekelijkse persconferentie de noodsituatie in de overvolle opvangcentra. Begin dit jaar ging de overheid nog uit van 33.000 asielzoekers in 1998, nu lopen de schattingen op tot 48.000. “We zullen af en toe nee moeten verkopen.” Hij wees van de hand dat er sprake was van een “opnamestop”; de maatregel zou ook niet bedoeld zijn om asielzoekers af te schrikken naar Nederland te komen. “Die afschrikwekkende werking kàn er vanuit gaan, maar dat is niet de intentie. We zijn gewoon overbelast geraakt.”

De Immigratie en Naturalisatiedienst, zo verklaarde Kok, kan het werk niet meer aan. Hij wees erop dat het aantal mensen dat wordt afgewezen, daalde van vijftien naar twee procent. “Door de werkdruk glippen mensen er makkelijker doorheen.”

Het kabinet meent ook dat Bosniërs met een voorlopige verblijfsvergunning kunnen worden teruggestuurd naar gebieden waar Bosniërs in de meerderheid zijn. “Er zijn ook gebieden waarnaar Bosniërs echt niet kunnen worden teruggestuurd. Daar moeten we ook naar blijven kijken.” Staatssecretaris Cohen wil ook bekijken of asielzoekers terug kunnen naar het land van eerste opvang; bijvoorbeeld Afghanen die eerder in Pakistan zijn opgevangen.