'Irritatie over optreden Van den Broek'

BRUSSEL, 3 OKT. Europees commissaris Van den Broek heeft zich grote ergernis van de lidstaten van de Europese Unie op de hals gehaald. Vooral Frankrijk is buitengewoon geïrriteerd over het optreden van de Nederlandse eurocommissaris, die uitbreiding van de EU in zijn portefeuille heeft.

Diplomaten van verscheidene lidstaten zeggen dat Van den Broek bij de besprekingen over uitbreiding van de EU de werkelijkheid uit het oog heeft verloren. Volgens een Nederlandse diplomaat beschouwt de Eurocommissaris zichzelf als degene die verantwoordelijk is voor de onderhandelingen met de zes kandidaat-lidstaten Polen, Hongarije, Tsjechië, Slovenië, Estland en Cyprus. Hij zou iedere bemoeienis van de lidstaten van de EU met de onderhandelingen zien als een dwarszitten van de Europese Commissie. In werkelijkheid zijn het de lidstaten van de EU die in een Intergouvernementele Conferentie over de uitbreiding moeten onderhandelen. “Van den Broek ziet het niet, hij begrijpt het niet”, aldus een diplomaat.

De problemen zijn ontstaan nadat Van den Broek weigerde op Frans verzoek aan de EU-lidstaten documentatie te overhandigen over de kandidaat-lidstaten. De commissaris had die documenten gekregen bij het nagaan in hoeverre regelgeving van de kandidaten aansluit bij die van de EU en welke aanpassingen nodig zijn. Bovendien toonde Van den Broek zich beledigd toen bleek dat de ministers van Buitenlandse Zaken de resultaten van die screening maandag willen bespreken, voordat op 10 november over zeven gebieden onderhandelingen met de kandidaten beginnen. De screening heeft zich tot nu toe beperkt tot dertien gebieden, waaronder onderzoek, telecommunicatie, visserij en statistiek.

Medewerkers van de Eurocommissaris hebben verklaard dat Frankrijk, door deze eisen te stellen, de uitbreiding van de EU wil vertragen. Oost-Europese kandidaten hebben Frankrijk vervolgens boos aangesproken. Uitzonderlijk geërgerde Franse diplomaten zeggen nu dat Van den Broek geen idee van heeft hoe de wereld er buiten het gebouw van de Europese Commissie uitziet en dat zij niet van plan zijn de Frans-Poolse betrekkingen door hem te laten bederven. Ze vinden het onbegrijpelijk dat de Eurocommissaris weigert om documentatie te overhandigen, hoewel hij kan weten dat deze geen geheim is voor grote lidstaten als Frankrijk, Duitsland en Groot-Brittannië omdat ze die al lang via eigen diplomatieke kanalen hebben verkregen.

De woordvoerster van Van den Broek ontkent dat de commissaris problemen met de lidstaten heeft. Zij zegt dat het tijd heeft gekost om van de kandidaat-lidstaten toestemming te krijgen om de documentatie aan de lidstaten te geven. Ze zegt dat Van den Broek de ministers van Buitenlandse Zaken van de EU maandag in Luxemburg voorlopig de documenten van vier kandidaten zal overhandigen.

    • Ben van der Velden