Griek gelooft niet meer in zijn politie

ATHENE, 3 OKT. Als men het ministerie van Openbare Orde mag geloven, is de criminaliteit in Griekenland dit jaar met 15 procent gedaald, maar het vertrouwen van het publiek in de politie is intussen tot een minimum teruggelopen. Daartoe heeft bijgedragen een affaire van de laatste dagen waarbij de ELAS, zoals de politie hier heet, een groot aantal fouten heeft gemaakt, volgens eigen tellingen vier, volgens anderen twintig.

Een jonge Roemeense misdadiger, Sorin Matei, die al vijfmaal uit gevangenissen was ontsnapt en de laatste keer aan arrestatie was ontkomen door een politieman in gijzeling te nemen, was gesignaleerd in een flatgebouw in het centrum van Athene. De politie rukte met 50 man uit en drong met vier de woning binnen waar hij zich bevond. Niettemin wist hij zich met een handgranaat in het toilet te verschansen en van daar via de luchtkoker de eerste verdieping te bereiken waar hij een hele familie in gijzeling nam.

Terwijl de flat urenlang werd belegerd, wist hij het vertrouwen van de familie te winnen; er werd zelfs koffie gedronken en koek geserveerd. Onderwijl kwam de Grieks sprekende Roemeen ook in telefonisch contact met het gretige televisiekanaal Sky, waardoor de situatie gelijkenis begon te vertonen met die in de film Mad City. Enkele familieleden werden vrijgelaten.

De chef van de politie in Athene was intussen zelf verschenen, volgens de pers omdat hij aanwezig wilde zijn bij het verwachte succes van zijn manschappen. Hij bood aan zich in de plaats te stellen van de 25-jarige Amalia, die de misdadiger hardnekkig in gijzeling hield, maar dit werd afgewezen.

Laat in de avond ging de politie over tot een bestorming, vooral afgaande op de indruk en op inlichtingen dat de handgranaat niet echt was.

Dit was geenszins het geval. De Roemeen had haar in de kleren van het meisje gestopt, en in de verwarring moet het voorwerp op de grond zijn gevallen. De ontploffing leidde tot vele gewonden, ook onder de politie, maar het zwaarst getroffen was Amalia die, na het verlies van een been, in vrijwel hopeloze toestand wordt verpleegd. Zij zou binnen enkele weken in het huwelijk treden.

De dader bleek slechts licht getroffen, maar is twee dagen later onder hoogst verdachte omstandigheden overleden. In een ziekenhuis werd hij op medische gronden in slaap gehouden. In deze toestand is hij naar de primitieve ziekenafdeling van de gevangenis Korydallós vervoerd, geboeid in een donkere cel gedeponeerd zonder medische controle en daar in zijn braaksel gestikt. Lijkschouwing bracht ook nog aan het licht dat hij in verschillende fasen zwaar was mishandeld aan zijn hoofd.

De moeder van de Roemeen alsmede haar advocaat suggereren dat hij uit de weg is geruimd omdat hij bij een proces met nog meer bezwarend materiaal tegen de politie zou zijn gekomen. In ieder geval is wel duidelijk dat de politie in deze affaire over de hele linie heeft gefaald.

De bewindsman van Openbare Orde - Griekenland is het enige land dat er zo'n ministerie op nahoudt - bood zijn ontslag aan, maar dit werd door premier Simitis niet aanvaard en anders dan de minister van Binnenlandse Zaken van België, welk land nu door de Atheense pers ten voorbeeld wordt gesteld, bleef hij aan. Wel werd de chef van de Atheense politie, zelf gewond bij de ontploffing, vervangen, maar meeste kranten stellen - terecht - dat zoiets de problemen van het veiligheidsapparaat niet oplost.

Die problemen zijn: onvoldoende training van het personeel, dat het vooral in toegespitste situaties - zoals bij de jacht op de al 23 jaar oude terreurorganisatie van de 17de November - constant laat afweten. Onvoldoende betaling van het personeel, waardoor het aantal corruptiegevallen snel toeneemt (sinds kort is er een begin van vakbondsactiviteiten bij de politie, er zijn demonstraties geweest en reeds is met stakingen gedreigd). Menige politieman heeft er een baantje bij. Aan de andere kant is er veel vriendjespolitiek bij de aanstellingen, want het beroep, dat zekerheid brengt, is nog steeds gewild.

Ten slotte wordt geklaagd over iets wat ook in andere landen wordt gesignaleerd: er surveilleren veel te weinig politiemannen en vrouwen op straat. In het hoofdstedelijke district Attica functioneren 13.500 agenten. Slechts 5.000 doen mobiel politiewerk. De anderen zitten op kantoren, of houden de wacht bij officiële instellingen en vooral ook bij hoogwaardigheidsbekleders die geacht worden in gevaar te verkeren.

Vicieuze cirkel: naarmate het terrorisme toeneemt waartegen men machteloos is, neemt ook het aantal personen en gebouwen toe dat beschermd moeten worden.

    • F.G. van Hasselt