Gomperts

De prikkelende columns van Max Pam lees ik graag. Zijn column over H.A. Gomperts (NRC Handelsblad, 25 september) prikkelt me zelfs tot enige tegenspraak.

Een kleine vergissing is dat Pam meent dat Gomperts niet aan Tirade wilde meewerken en daarom Libertinage oprichtte. Tirade is immers pas opgericht nadat Libertinage al van ons was heengegaan. Pam bedoelt natuurlijk het blad Criterium.

Hij schrijft verder dat de onenigheid tussen Gomperts en W.F. Hermans 'vrijwel zeker' begonnen is met de recensie die de laatste in 1947 schreef over Gomperts' gedichtenbundel Van verlies en dood, maar hij merkt zelf al op dat uit die recensie ook waardering sprak. Ik denk dat beider houding tegenover de erfenis van het tijdschrift Forum - en vooral de invloed van Menno ter Braak - in dit opzicht veel beslissender geweest is. Hoewel Gomperts zeker niet zonder kritiek tegenover Ter Braak stond, koesterde hij voor diens essays grote bewondering, terwijl Hermans zich al kort na de oorlog fel begon te verzetten tegen de grote invloed die de Forum-ideeën in die tijd hadden.

Overigens denk ik niet dat het de recensie van Hermans was die Gomperts ertoe bracht geen verzen meer te schrijven. Hij kwam nu eenmaal het meest tot zijn recht als essayist.

    • Piet Calis