Gedwongen aftreden Clinton zou fout zijn 2

In zijn klaagzang over de 'ongebreidelde hetze tegen Clinton' (NRC Handelsblad, 28 september) pakt André Spoor in het bijzonder uit tegen Paula Jones. Volgens Spoor kreeg zij in haar zaak over seksuele intimidatie op alle punten ongelijk en werden de getuigenverklaringen inzake de Lewinsky-connectie (die achteraf meinedig bleken) als irrelevant aangemerkt.

Hoe verklaart de heer Spoor het dan dat Clinton's advocaten weer opnieuw de raadsleden van Jones hebben benaderd voor onderhandelingen over een schikking, waarbij het om bedragen van minimaal anderhalfmiljoen gulden gaat?

    • A.H. Kuckertz