Gedwongen aftreden Clinton zou fout zijn 1

De heer Heldring refereert in zijn artikel van 25 september aan de ondervraging van president Clinton op video op maandag 21 september. En al heeft hij die naar eigen zeggen niet zelf gezien, uit hij kritiek op de partijdigheid van een panel in Netwerk dezelfde avond. Terecht, naar mij lijkt. Dat hij het daarna echter opneemt voor een man als Kenneth Starr wekt des te meer verbazing. Die moge dan inderdaad als onafhankelijk aanklager zijn benoemd, in het verloop van zijn onderzoek en de fanatieke opeenstapeling en publicatie van onnodige details trad zijn partijdigheid immers steeds duidelijker aan het licht.

Dat Bill Clinton niet voor zijn overspel kon uitkomen merkt de heer Heldring zelf op, wanneer hij betoogt dat een reactie als bijvoorbeeld die van president Mitterrand: 'et alors' ('so what') in Amerika ondenkbaar zou zijn. Hij ontkracht daardoor immers zijn eigen woorden, als hij de Amerikaanse president tot leugenaar bestempelt en meent dat deze mede daarom zou moeten aftreden.

Maar wat een schande zou het niet voor Amerika en de vrije Westerse wereld zijn, als een tweemaal democratisch gekozen president wegens een onschuldige seks-affaire en een uit de hand gelopen onderzoek ernaar tot aftreden zou worden gedwongen.

    • Eva Wolff