Emily 2

Met stijgende verbazing en verontwaardiging las ik het artikel over de 'Koninklijke verloving' (NRC Handelsblad, 24 september). Het was alsof ik een roddelblad in handen had in plaats van de voor mij reeds 65 jaar vertrouwde NRC. Het verbreken van een relatie gaat dikwijls gepaard met een hoop ellende. Moet de jonge vrouw nu ook nog geconfronteerd worden met al die roddel over haar ouders?

Een kind van 12 stuur je naar het gymnasium omdat je dat een goede opleiding voor haar vindt en omdat ze er waarschijnlijk de capaciteit voor heeft. Geen enkele ouder denkt daardoor een 'goede partij' voor z'n dochter te krijgen.

De roddel over het financiële gedrag van de ouders lijkt me hier niet ter plaatse. Er is een tijd geweest dat veel Nederlands geld naar Zwitserland werd overgeheveld, ook dat er veel BV'tjes uit het niets werden opgetrokken. Toen kwamen België en Luxemburg 'in the picture'. Dat zijn financiële zaken die het kabinet moet oplossen, zonder de hulp van roddelende journalisten.

    • J.J. Weisfelt