Emily 1

Na lezing van het artikel over de kroonprins en mejuffrouw Bremers vroeg ik mij af welke krant ik eigenlijk in handen had. Toch NRC Handelsblad (24 september), zo leerde een blik op pagina 3. Ik las (en huiverde): “om de goede partij niet mis te lopen werd Emily naar het gymnasium gestuurd en vervolgens naar Leiden” (niet om gewoon 'door te leren'?) “Die ouders hebben alles enorm gepusht, aldus een vroegere buurvrouw”. Moeten uw lezers nu echt dit soort van achterklap onder ogen krijgen? Laat het niet zo worden dat het verschil tussen NRC Handelsblad en de roddelpers nauwelijks meer waarneembaar is.

    • Robert Eikenboom