Eind aan ruzie tussen orthodoxen

SOFIA, 3 OKT. In Bulgarije is na een conclaaf achter gesloten deuren en door bemiddeling van patriarch Bartholomeus I, de leider van driehonderd miljoen orthodoxe christenen in de wereld, een eind gemaakt aan een felle ruzie die zeven jaar lang de Bulgaarse orthodoxen heeft verdeeld. De ruzie was een erfenis van het communistische verleden. Hij verdeelde de orthodoxen in aanhangers van de nog in de communistische tijd (en met steun van het communistische regime) benoemde kerkleider, patriarch Maksim, en die van zijn rivaal Pimen, die zich na de val van het communisme als patriarch opwierp en Maksim afzette als 'een communistische meeloper'. Maksim excommuniceerde daarop zijn rivaal. Gisteren werd een compromis bereikt: Pimens aanhang toonde berouw, Maksim zou hebben beloofd spoedig af te treden. (AP)