Broken Circle

Kunst is vaak van vroeger. Neem de performances die Wies Smals (1939-1983) in de jaren zeventig introduceerde in ons land via haar Amsterdamse galerie De Appel. Het werk van Gina Pane, Urs Lühti, Marina Abramovic, Ulay Laysiepen, Charlemagne Palestine en Laurie Anderson wordt in het 'docu-drama' Broken Circle door een voorbijganger afgedaan als 'iets van vroeger'. Maar daar zijn regisseur Kees Hin en scenarioschrijver K. Schippers het zelf niet mee eens. Zij voeren een jonge kunstenares (gespeeld door Femke Klinkenbijl) ten tonele die oude videobanden met werk van de door Smals gekoesterde kunstenaars ontdekt.

Het hippe jonge ding in een te kort t-shirt - zelf illustreert zij kinderboeken - raakt ernstig in de ban van de geschiedenis van De Appel en met name de persoon van Wies Smals. Ze arrangeert ontmoetingen met Smals tijdgenoten, vrienden en vriendinnen, die onwerkelijk door acteurs worden nagespeeld. En in curieus archiefmateriaal treft ze de echte Wies Smals aan. Op keurige schooltelevisietoon geeft Smals uitleg over het ideeëngoed van 'haar' kunstenaars. Achter deze avant-gardistische Mies Bouwman moet, zoveel komen we wel te weten, een gepassioneerde vrouw schuil zijn gegaan wier tragische ongeluk met een sportvliegtuigje vele trekken vertoont van een het noodlot tartende performance.

In biografisch en kunsthistorisch opzicht bedient de film ons mondjesmaat. Broken Circle is dan ook een film van Kees Hin, sinds jaar en dag een van de zachtmoedigste cineasten van ons land en in zijn ontembare lust tot bespiegeling vaak ook een van de meest cryptische. Ook nu heeft hij het ogenschijnlijke onderwerp van zijn film in menig opzicht ondergeschikt gemaakt aan de benadering ervan. Broken Circle is per saldo vooral een studie naar de ontroering en de nieuwsgierheid van een jonge kunstenares; een lofzang op een eigentijdse kunstbemiddelaarster die in de voetsporen treedt van een voorgangster uit de jaren zeventig. En zelf kijkt Hin minzaam toe. Van een afstandje.

Broken Circle (Kees Hin, 1998, NL). Zondag, Ned.3, 21.02-22.03u.

    • Alex de Ronde