BRABANTSE BEKEN OVERWOEKERD DOOR GROTE WATERNAVEL

Grote groene plantendekens drijven sinds enkele maanden in de Brabantse beken. Volgens het vakblad HO (nr. 19/1998) is de oorzaak een uitheems waterplantje. De Grote waternavel (Hydrocotyle ranunculoïdes) is afkomstig uit Noord-Amerika en werd oorspronkelijk in ons land ingevoerd als sierplant voor tuinvijvers. Het is een zeer snelle groeier met niervormige bladeren en witte tot roodachtige bloempjes.

Vier jaar geleden werd deze grote broer van de Gewone waternavel H. vulgaris, die wèl in Nederland thuishoort, voor het eerst in het wild aangetroffen, vooral in de provincies Utrecht en Zuid-Holland. Aanvankelijk zagen waterbeheerders daar geen kwaad in. Ze verwachtten dat de nieuwkomer, die uit warmere streken stamt, de Hollandse winters niet zou overleven. Het tegendeel bleek waar. De planten woekeren voort in lange slierten, die zich naar alle kanten vertakken en omvangrijke, tot 30 centimeter hoge drijftillen kunnen vormen. In allerlei zoete, voedselrijke wateren breidt de soort zich nu zeer snel uit en ook de strenge winter van 1996/1997 is hij moeiteloos doorgekomen. Inmiddels worden Brabantse beken zoals de Essche Stroom, de Dommel en de Dieze en ook het Drongelens Kanaal door deze exoot overwoekerd. Andere waterplanten dreigen nu af te sterven door lichtgebrek.

De plantendekens blijken lastig te verwijderen. Maaibeurten kunnen er zelfs toe leiden dat de Grote waternavel zich door stekvorming nog sneller gaan verspreiden. Brabantse waterschappen hebben een adviesbureau in de arm genomen om een milieuvriendelijke bestrijdingsmethode te zoeken.

    • Marion de Boo