A.M.J. Cremers

Drs. A.M.J. Cremers (D66), voormalig wethouder te Maastricht, wordt per 1 december burgemeester van het Limburgse Beek. Cremers (51) volgt A.G.J. van Goethem (CDA) op, die met pensioen gaat.