'Alle zorg in het buitenland vergoeden'

AMSTERDAM, 3 OKT. Zorgverzekeraars kunnen verzekerden niet meer verhinderen voor een behandeling naar het buitenland te gaan. Ook als de buitenlandse behandelaar geen contract heeft met een Nederlands ziekenfonds, moet het ziekenfonds de behandeling volledig vergoeden.

Dat stelt de Amsterdamse advocaat I.G.F. Cath, die zich baseert zich op twee baanbrekende arresten van het Europese Hof die zijn verschenen in april.

Cath heeft scherpe kritiek op het rapport over de arresten dat minister Borst deze week naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Volgens dit rapport kunnen buitenlandse behandelingen alleen worden vergoed als de behandelaar een contract heeft met een Nederlands ziekenfonds. Het Europese recht zou deze beperking toestaan. Cath: “Het is een partijdig rapport van een overheid die zijn nationale systeem in gevaar ziet komen en zich verdedigt.”

In Nederland vergoeden verzekeraars een behandeling alleen als deze is verricht door een behandelaar met wie de verzekeraar een contract heeft. Wordt deze eis opgelegd aan buitenlandse artsen of andere zorgaanbieders, dan belemmert dat volgens Cath het vrij verkeer van goederen en diensten: een buitenlandse zorgaanbieder zonder contract kan zich niet begeven op de Nederlandse markt.

Volgens het rapport is de vereiste van een contract niet discriminerend voor buitenlandse zorgaanbieders, omdat dezelfde beperking voor Nederlandse zorgaanbieders geldt. Ook kunnen behandelingen in het buitenland volgens de werkgroep worden gebonden aan een maximale vergoeding.

Cath: “Dat komt neer op het exporteren van je nationale bestel, iets wat al vaker is afgewezen door het Europese Hof. Blijkbaar wil Nederland er nog steeds niet aan.”