Voor apparatuur en leraren; Hermans: extra geld voor beroepsschool

DEN HAAG, 2 OKT. Minister Hermans (Onderwijs) wil extra geld uittrekken voor het beroepsonderwijs voor het aanschaffen van moderne apparatuur en het bekostigen van nieuwe taken van leerkrachten. Hermans zei dit donderdag in de Tweede Kamer.

Uit een onderzoek dat de vorige minister van Onderwijs, Ritzen, heeft laten uitvoeren, is gebleken dat de beroepsopleidingen 510 miljoen gulden nodig hebben om nieuwe apparatuur aan te schaffen, zoals draaibanken, computers en behandelstoelen.

Voor de aanschaf van die nieuwe apparatuur is in het regeerakkoord een eenmalig bedrag van 96 miljoen gereserveerd. Daarnaast heeft de minister nu een finaciële constructie bedacht, waarbij het beroepsonderwijs zelf een lening van 200 miljoen gulden afsluit. De komende acht jaar krijgt het beroepsonderwijs jaarlijks 25 miljoen gulden waarmee de lening kan worden afgelost. Daarvan komt 20 miljoen beschikbaar door een herschikking van de begroting, de resterende vijf miljoen is afkostig uit het regeerakkoord. Door deze regeling kan het beroepsonderwijs al op korte termijn investeren in nieuwe apparatuur.

De organisatie van beroepsopleidingen, de BVE-raad, concludeerde gisteren uit de uitspraken van Hermans dat de 25 miljoen jaarlijks besteed zou kunnen worden aan het up-to-date houden van de nieuw aangeschafte apparatuur en niet aan het aflossen van een lening. UIteindelijk mogen de scholen zelf bepalen waaraan ze het extra geld besteden.

Uit een ander ondezoek bleek dat 67 miljoen gulden nodig is om leerkrachten voor te bereiden op nieuwe taken, zoals het coördineren van stages en lesgeven in kleine groepen. Voor deze nieuwe taken komt nu 60 miljoen gulden beschikbaar, waarvan de helft reeds in het regeerakkoord was gereserveerd.