Vertaald; Pas verschenen

Kerstin Ekman: Het engelenhuis. Vert. Elina van der Heijden en Wiveca Jongeneel, Bert Bakker, 324 blz. ƒ 34,90 Derde, afzonderlijk te lezen, deel van een vierluik waarin de Zweedse schrijfster Kerstin Ekman een portret schetst van enkele jonge vrouwen uit de laagste sociale klasse tijdens de Tweede Wereldoorlog. Deze roman verscheen ruim tien jaar eerder dan Zwart water het boek waarmee Ekman internationale bekendheid verwierf. Over het eerste deel van de tetralogie Heksenkringen schreef Amy van Marken: 'Dat er onder de gemakkelijke toegankelijkheid van deze roman een voor veel dingen vatbare symboliek schuil gaat geeft aan dit voortreffelijke boek een wijd perspectief.' (CS 15-2-85)