Verbod databank

DEN HAAG, 2 OKT. Minister Borst (Volksgezondheid) mag geen eigen databank opzetten om over voldoende betrouwbare gegevens te kunnen beschikken voor een verantwoorde aanpassing van het ziekenfonds. De Registratiekamer staat niet toe dat zij een aantal gegevensbestanden koppelt. Daardoor is onder meer niet goed te voorzien wat de gevolgen zijn voor de fondsen als 'kleine' zelfstandigen tot het ziekenfonds worden toegelaten of als daarvoor het 'gezinsinkomen' bepalend wordt.