Stellingen

De explosieve groei van het aantal mobiele telefoons is een weerspiegeling van het toenemende isolement van de moderne mens.

M.A.VAN SLEGTENHORST, Erasmus Universiteit Rotterdam

Studiewijzers wijzen niet de weg in het studiehuis maar sturen de leerlingen het leerbos in.

L. VAN SCHALKWIJK, Katholieke Universiteit Nijmegen

Loyaliteit kan men niet eisen, hoogstens verdienen.

A.J. VAN WIJNGAARDEN, Technische Universiteit Delft

Behalve als manifeste bron van milieuproblemen dient het automobiel toch ook eens genoemd te worden als onmisbaar hulpmiddel bij veel mileu-onderzoek.

M.A.H.G. PLANTAZ, LU Wageningen

Niet aan vlijt, maar aan mobiliteit gaat de wereld ten onder.

J.C. BEDAUX, Rijksuniversiteit Leiden

Gelukkig heeft het onderwijs ook een niet-economische waarde.

M.H.J. WOLBERS, Katholieke Universiteit Nijmegen