Schimmenspel

In de luwte van de publiciteitsstorm moeten topman Wim Dik van KPN en Jens Arnbak van toezichthouder Opta dezer dagen proberen nader tot elkaar te komen. In het geheim heeft Dik deze week zijn tariefvoorstellen voorgelegd. Arnbak zal die toetsen aan de strenge meetlat van de rendementsplafonds.

De kans op overeenstemming lijkt klein. Een gapende kloof scheidt de kemphanen. Volgens Dik maakt Arnbak zijn onderneming kapot. In het licht van de schijnwerpers heeft de KPN-topman becijferd dat de opgelegde prijsdalingen jaarlijks meer dan een miljard aan winst zullen kosten. Onzin, stelde Arnbak, de schade voor KPN bedraagt hooguit 650 miljoen. KPN erkent intussen dat genoemde 1,1 miljard gulden als een bovengrens moet worden beschouwd.

Verbazingwekkend? Tegenover het lijfblad van brancheorganisatie BTG (grote telecomgebruikers) verklaarde Dik ruim een maand geleden: “In de pers moet je niet in de derde zin na veel nuances en voorwaarden je oordeel vellen. Dan haal je de krantenkoppen niet.”

De krantenkoppen zijn gehaald. KPN voert een schimmenspel met wilde ramingen over de rug van de belegger, maar volgens Dik is dat niet te vermijden. Bovendien hoeft eigenlijk niemand zich zorgen te maken. “De beleggers vertrouwen er op dat wij opkomen voor ons recht om een goed rendement te behalen, desnoods via de rechtbank”, veronderstelde Dik in het interview in het BTG-blad. Dat is geen geruststelling in het licht van de dramatische koersval KPN heeft doorgemaakt.

    • Michiel van Nieuwstadt