Rekenkamer begrijpt beleid Defensie niet

DEN HAAG, 2 OKT. De Algemene Rekenkamer kan geen touw vastknopen aan het beleid dat het ministerie van Defensie voert om de geluidsoverlast van de luchtmacht, marine en landmacht te beperken tot het niveau van 1985. De Rekenkamer vindt het beleid prachtig, maar heeft echter geen omschrijving van het niveau kunnen vinden en weet ook niet wat het ministerie onder het begrip geluidgehinder verstaat. Hierdoor is het onmogelijk om na te gaan of het ministerie is geslaagd. Defensie heeft toegezegd met nieuwe maatregelen te komen die wel meet- en haalbaar zijn. (ANP)