Rechter versmalt marges geluidsoverlast Schiphol

AMSTERDAM, 2 OKT. De president van de rechtbank in Amsterdam heeft vanmorgen de marges waarbinnen het kabinet overschrijdingen van de geldende geluidsregels bij Schiphol mag tolereren, aanzienlijk versmald. Gedogen mag, aldus de rechter, maar alleen als de geluidsoverlast voor de omwonenden intussen niet toeneemt.

De bestuursrechter, D. Allewijn, bepaalde tevens dat minister Netelenbos (Verkeer en Waterstaat) binnen vier weken expliciet moet aangeven hoe ze denkt om te gaan met de handhaving van de wettelijke geluidsnormen. Naar verwachting zullen die deze maand voor het eerst dit jaar worden overschreden.

Tot vreugde van de milieubeweging, die een kort geding had aangespannen tegen de minister en Schiphol, wees Allewijn er bovendien op dat de belangen van Schiphol en de luchtvaartsector niet zwaarder mogen wegen dan de beperking van de geluidsoverlast voor de omwonenden.

Op dit ogenblik gaat het kabinet er formeel nog van uit dat Schiphol tot 2003 jaarlijks 20.000 extra vluchten kan verwerken terwijl de geluidsoverlast voor de omgeving intussen vermindert. Vorige week bleek echter dat dit standpunt feitelijk niet langer houdbaar is.

Deskundigen van onder meer Schiphol zelf wezen erop dat het kabinetsbesluit van februari op onzorgvuldige cijfers berustte en dat beide doelstellingen niet gelijktijdig verwezenlijkt kunnen worden. Volgende week houdt de Tweede Kamer een hoorzitting over de vraag hoe kabinet en ook de Kamer zelf een besluit konden nemen op grond van cijfers die niet klopten.

De waarschuwing van de Amsterdamse rechter onderstreept intussen dat er niet mag worden getornd aan de geluidsoverlast om meer vluchten op Schiphol mogelijk te maken. De milieubeweging gaat er derhalve van uit dat Schiphol binnenkort vluchten zal moeten gaan schrappen om binnen de wettelijke grenzen van de geluidsoverlast te blijven.

Het standpunt van het kabinet is de laatste maanden steeds geweest dat gebleken is dat er enkele 'absurditeiten' zitten in de geldende geluidsregels. Het zal echter zeker tot medio 1999 duren voordat die er uit kunnen worden gehaald. Tot dan wil het kabinet de overschrijdingen van de geluidsnormen gedogen.

Allewijn zet met zijn vonnis geen streep door dat beleid maar versmalt de marges voor de minister wel aanzienlijk. “Een vooruitlopen op de nieuwe geluidszone als door de minister beoogd”, schrijft Allewijn, “zal naar het voorlopige oordeel van de president, gerechtvaardigd zijn indien voldoende vast komt te staan dat die nieuwe geluidszone het daarmee te dienen belang - reductie van geluidsoverlast - beter dient dan de oude.”

De Amsterdamse rechter riep de partijen bij zijn uitspraak in het kort geding op met elkaar rond de tafel te gaan zitten en te proberen zo onderling ook een beter evenwicht tussen luchtvaart- en milieubelangen te vinden. De milieubeweging zei vanmorgen daarvoor wel te voelen.

Het ministerie van Verkeer en Waterstaat zou pas vanmiddag met een officiële reactie op de uitspraak komen.

Vorig jaar werden de geluidsgrenzen bij Schiphol ook al overschreden. De rechter bepaalde toen in een kort geding dat er “eens maar nooit weer” mocht worden gedoogd. Ook het kabinet verklaarde vervolgens dat dit niet opnieuw zou mogen gebeuren.