Ramsj

Michael Field: Inside the Arab world. Gebonden, Murray 1994, van ƒ 92,50 voor ƒ 27,50. De Boekenmarkt, Oude Molstraat 32, Den Haag.

Na een lange periode van politieke instabiliteit en economische stagnatie, valt er sinds het midden van de jaren tachtig een hoopgevende kentering in de Arabische wereld te bespeuren. Zo betoogt Field. Gesteund door het IMF zijn tal van landen begonnen aan een reorganisatie van hun economie, terwijl op politiek terrein de roep om democratie en medezeggenschap steeds luider wordt (ook al blijft het uitkijken voor het groeiende islamitisch fundamentalisme). Helder boek over zeventig jaar Arabische geschiedenis.

    • Henk Lagerwaard