Ramsj

W.F. Denslagen: Omstreden herstel. Ingenaaid, Staatsuitgeverij 1987, van ƒ 49,50 voor ƒ 17,50. Steven Sterk, Servetstraat 3 Utrecht.

'Kritiek op het restaureren van monumenten: een thema uit de architectengeschiedenis van Engeland, Frankrijk, Duitsland en Nederland (1779-1953)', zo luidt de ondertitel van dit interessante boek. Vooral de moeite waard is het gedeelte over de negentiende eeuw, toen men voor het eerst besef kreeg van de kwetsbare positie van oude architectuur, '...bedreigd als haar voortbrengsels worden door den verdelgingsmoker eener voorbeeldloze wansmaak, eener onverklaarbare gedachteloosheid, of van den ergelijksten moedwil', zoals Alberdingk Thijm het in 1848 formuleerde.

Bij Nayler & Co is te vinden Een gat in de ruimte, een boek uit 1991 van Rein Geurtsen en Max van Rooy over de restauratie van Berlages Mercatorplein, met als belangrijkste vraag of de in 1961 gesloopte toren herbouwd moest worden. Ja dus, zoals de onlangs gereedgekomen restauratie uitwijst. Mooi uitgegeven (van ƒ 39,50 voor ƒ 12,50).

    • Henk Lagerwaard