Onderzoek naar topsportklimaat

ROTTERDAM, 2 OKT. Het NOC*NSF en het Ministerie van VWS gaan het topsportklimaat in Nederland onderzoeken.

Negenhonderd Nederlandse topsporters krijgen daarom deze week een enquête-formulier toegestuurd. Via de vragenlijst kunnen de sporters duidelijk maken hoe ze aankijken tegen het Nederlandse topsportklimaat. Ook naar sportbonden en een groot deel van de Nederlandse coaches wordt een enquêteformulier gestuurd. Het onderzoek zal ook in andere landen worden uitgevoerd. Het NOC*NSF en het ministerie van VWS willen het topsportklimaat in verschillende landen met elkaar vergelijken en in cijfers uitdrukken.