'Madrid' komt ETA tegemoet

MADRID, 2 OKT. De Spaanse regering van premier José María Aznar is gisteren met de socialistische oppositie overeengekomen een soepeler beleid te voeren jegens gevangen leden van de afscheidingsbeweging ETA. Het zou daarbij in eerste instantie gaan om het overplaatsen van gevangenen naar gevangenissen dichter in de buurt van Baskenland. De maatregel is een eerste antwoord op de wapenstilstand voor onbepaalde tijd die eerder deze maand door de ETA werd afgekondigd.

Hoewel beide leiders na afloop van hun beraad geen uitgebreide toelichting gaven, werd uit verschillende bronnen vernomen dat het kabinet nog voor de Baskische regioverkiezingen van 25 oktober het regime voor ongeveer 530 ETA-gevangenen wil versoepelen.

De nieuwe situatie die is ontstaan na de voorlopige wapenstilstand van de ETA zorgde de afgelopen week voor felle debatten rond een mogelijke herziening van de Spaanse grondwet. Hiertoe is door de Baskische, maar ook Catalaanse en Galicische nationalisten aangedrongen. De partijen menen dat de huidige grondwet onvoldoende ruimte geeft aan de nationalistische eisen van afscheiding en zelfbeschikkingsrecht. De Spaanse koning Juan Carlos verdedigde tijdens een officiële reis in Italië de grondwet en onderstreepte de vergaande bevoegdheden die aan de regio's zijn toebedeeld. Het Catalaanse parlement nam gisteren een motie aan waarin het recht op zelfbeschikking voor de regio werd bevestigd. Van een afscheiding van de Catalanen is nog geen sprake.