Kamer wil de euro in één dag invoeren

DEN HAAG, 2 OKT. De Tweede Kamer vindt dat de omwisseling van de gulden in de euro binnen één dag moet. Met uitzondering van de SP steunen alle fracties een motie van deze strekking van het Tweede-Kamerlid Giskes (D66), zo bleek gisteren aan het slot van de financiële beschouwingen. Minister Zalm (Financiën) heeft “grote moeite” met het voorstel. Hij wil wachten op een advies dat binnenkort verschijnt.

De euro wordt ingevoerd op 1 januari 2002. Volgens Europese afspraken mogen de lidstaten de euro en de oude, nationale munt een half jaar naast elkaar laten bestaan. Het in één klap vervangen van de munten zou de banken voor te veel problemen plaatsen. Nadeel van het langer naast elkaar handhaven van twee munten is dat dit vooral de detailhandel op kosten jaagt.

Zalm heeft eerder gezegd dat hij streeft naar een zo kort mogelijke overgangstermijn, bijvoorbeeld vier weken. Volgens hem is het in één keer vervangen van de gulden door de euro niet goed mogelijk. Maar de Kamer denkt dat het wel kan, als de munten tenminste een paar dagen vóór 1 januari 2002 kunnen worden omgewisseld.