Gay Games gaan niet failliet

AMSTERDAM, 2 OKT. De bewindvoerders van de Gay Games hebben hun faillissementaanvraag definitief ingetrokken. Alle schuldeisers zijn deze week akkoord gegaan met uitstel van betaling gedurende anderhalf jaar. De gemeente heeft zich bereid getoond het volledige toegezegde overbruggingskrediet van vijf miljoen gulden beschikbaar te stellen en de crediteuren hebben ingestemd met een regeling waarbij kleine crediteuren en vrijwilligers voorrang krijgen bij betaling. Volgens voorlopige cijfers hebben de Gay Games nog voor ongeveer zes miljoen gulden aan rekeningen uitstaan.