Cijfers haven Rotterdam; Prognoses Betuwelijn verslechteren

ROTTERDAM, 2 OKT. Prognoses voor de omvang van het goederenvervoer over de Betuwelijn vallen opnieuw lager uit. Dit blijkt uit Verkenningen 2020, een toekomststudie van het Gemeentelijk Havenbedrijf Rotterdam.

In de brede studie naar de toekomst van het Rotterdamse havencomplex en de industrie daaromheen worden onder meer prognoses gedaan voor de ontwikkelingen van het goederenvervoer van en naar de haven. In het gunstigste economische scenario gaat het Havenbedrijf uit van 24 miljoen ton goederen die in 2010 per spoor wordt vervoerd. In het minst gunstige economische scenario blijft dat beperkt tot 14,3 miljoen ton.

Bij de besluitvorming over de aanleg van de Betuwelijn in 1993 gingen kabinet en Tweede Kamer er nog van uit dat er in 2010 55 miljoen ton per spoor van en naar de Rotterdamse haven zou worden vervoerd. Sindsdien heeft ook NS Cargo zijn prognose al neerwaarts bijgesteld, maar niet zo drastisch als het Havenbedrijf nu doet.

Overigens groeit het goederenvervoer per spoor wel de laatste jaren. NS Cargo vervoerde vorig jaar 22,9 miljoen ton tegen 20,8 in 1996. Ruim de helft daarvan betreft vervoer van en naar Rotterdam. Bij de besluitvorming over de Betuwelijn werd nog uitgegaan van 40 miljoen ton in totaal in 2000.

Op basis van het Bedrijfsplan NS Goederen werd in 1993 nog uitgegaan van bedrijfslasten van 13,50 gulden per ton in 1996. Hoewel NS Cargo dat in 1996 niet heeft gehaald, liggen de kosten inmiddels wel in die orde van grootte. De opbrengsten echter ook. Winst wordt er niet gemaakt.

Het kabinet spiegelde de Tweede Kamer vijf jaar geleden nog voor dat NS Cargo in 2015 180 tot 300 miljoen gulden zou kunnen bijdragen aan de infrastructuurkosten. Naar het zich nu laat aanzien is dat volstrekt illusoir. Daarom hebben private financiers geen belangstelling om deel te nemen in de goederenspoorlijn. Het kabinet besloot dan ook in augustus om de private financiering te schrappen uit de begroting en het gat van 1,6 miljard gulden te dekken met aardgasbaten.