Bonden bezorgd over uitvoering dopingplan

PAPENDAL, 2 OKT. De sportbonden hebben gisteravond in een besloten vergadering op Papendal NOC*NSF hun bezorgdheid getoond over de financiering van het dopingplan dat onlangs is gelanceerd. De Nederlandse sportkoepel heeft zich, tot tevredenheid van de overheid, ten doel gesteld in de toekomst 2500 controles te laten uitvoeren door een onafhankelijk instituut.

De taakgroep 'Eén voor allen, allen voor één' moet een deel van het huiswerk overdoen om enkele onduidelijkheden weg te nemen. De bonden, zeker de kleine, vragen zich af waar het geld vandaan moet komen om alle voorgenomen tests te kunnen uitvoeren en het centrale instituut dat de tests gaat doen in stand te kunnen houden. In de plannen wordt met een geldstroom van sporttotalisator SNS, het ministerie van VWS én de bonden rekening gehouden.

De sportorganisaties willen ook weten welke bevoegdheden ze zelf overhouden en waar hun verantwoordelijkheid ophoudt. Ze missen bovendien de informatie over de categorieën sporters, die op doping moeten worden gecontroleerd. Denkt NOC*NSF daarbij alleen aan de topsport of ook aan de subtop en de breedte? Veel vragen waren er ook over de per sport sterk verschillende regelgeving, meestal afgeleid van de internationale richtlijnen. De roep om een uniforme (IOC-)lijst dopinggeduide middelen is ook internationaal vaak te horen.

De vergadering gaf de taakgroep de opdracht voor 13 oktober met een aanvulling op de notitie te komen, opdat het voorstel toch nog bij de algemene vergadering van NOC*NSF op 3 november kan worden geaccordeerd. De meeste afgevaardigden zijn het er wel mee eens dat het aantal controles de komende jaren wordt opgevoerd van 1000 in 1999 tot 2500 in 2001. “Er is nog geen groen licht”, zei Joop Atsma, voorzitter van de wielrenunie en kamerlid voor het CDA. “maar slechts een knipperlicht.”

De leden van de atletencommissie schaarden zich ook achter het voornemen van NOC*NSF. Rob Barel en Irene Eijs lichtten het standpunt van de atleten toe op Papendal. Zij stellen een aantal voorwaarden bij de nieuwe aanpak. Ze willen bijvoorbeeld de garantie dat alle verzamelde monsters ook daadwerkelijk worden geanalyseerd en dat een positief geval ook leidt tot een straf. Niet de betreffende bond moet over de sanctie beslissen maar een onafhankelijke instantie. “Dat is vrij slecht gevallen bij de bonden”, zei Barel. (ANP)