Boek gaat uit de handel na protest Van Gasteren

AMSTERDAM, 2 OKT. Uitgever De Arbeiderspers neemt het boek Wandelingen door moorddadig Amsterdam uit de handel.

De uitgever is dit met cineast Louis van Gasteren overeengekomen. In het boek van Eric Slot komt in vijf pagina's de dood van de joodse onderduiker Walter Oettinger in 1943 aan de orde. Van Gasteren had de man om het leven gebracht omdat deze volgens hem een levensbedreiging vormde voor hem en anderen. Het ging volgens Van Gasteren om een verzetsdaad. De Grote Adviescommissie der Illegaliteit onderschreef dit in 1946. Van Gasteren kreeg gratie. In 1990 echter zette Het Parool vraagtekens bij zijn motieven. Van Gasteren procedeerde tot aan de Hoge Raad, die hem in het gelijk stelde. De publicaties waren onrechtmatig. Eric Slot zet in zijn boek opnieuw vraagtekens bij het verzetsmotief, zonder over de veroordeling van Het Parool te schrijven. De 75-jarige Van Gasteren kwam in het geweer en dreigde met juridische stappen. De Arbeiderspers erkent nu dat de passages “feitelijk onjuist en/of onvolledig zijn”.

De eerste druk betrof 2.500 exemplaren waarvan 1.900 uitgegeven aan boekhandels. Alle niet verkochte boeken worden teruggehaald. De Arbeiderspers zal ook de immateriële schade vergoeden. Van Gasterens raadsman M. de Zwaan wil alleen kwijt dat dit bedrag boven 10.000 gulden ligt. In een eventuele tweede druk wordt de zaak-Oettinger niet genoemd.