Bellman

Met interesse heb ik het artikel van Rudy Kousbroek gelezen over de hemelse liederen van de Zweedse dichter/musicus Michael Bellman (CS, 25/9). In zijn betoog betreurt de heer Kousbroek het enerzijds dat er geen Nederlandse vertalingen zijn van deze liederen. Hij stelt anderzijds dat het misschien ook maar beter is de gedichten niet te vertalen, gezien de verwevenheid van tekst en melodie in deze liederen.

Echter, onlangs publiceerde vertaalster Bertie van der Meij in het tijdschrift Akkoord (september 1998) vier in het Nederlands vertaalde liederen van Bellman. Zij heeft daarin geprobeerd om de verwevenheid van muziek en tekst te houden, en naar mijn mening is zij hierin grotendeels geslaagd. Qua frasering en ritme past de tekst uitstekend bij de te zingen melodie, en als je de gedichten zo goed leest is er geen sprake van rare constructies of rijmdwang. Integendeel, ze zijn te begrijpen en ze lopen gewoon lekker. Het is wellicht de moeite waard om de vertalingen van mevrouw Van der Meij eens voor te leggen aan het Geheime Bellmangenootschap. Want hoe moeilijk het in het algemeen is ook liederen zingbaar en poëtisch te vertalen, déze pogingen verdienen zeker aandacht.

*Akkoord, tweemaandselijks muziektijdschrift, uitgegeven door de Stichting LOAM, Keizerstraat 3, 3512 EA Utrecht.

    • Pauline van Hulst-Kramers
    • Musicienne Amersfoort