Werkgevers en vakbonden praten op 3 december verder

Het kabinet, de werkgevers en de vakbonden praten op 3 december verder over het sociaal-economische beleid in de komende kabinetsperiode. Bij het Najaarsoverleg zijn gisteren geen afspraken gemaakt, maar zijn alleen werkgroepen ingesteld om enkele thema's nader te bestuderen.

De partijen willen graag afspraken maken over de aanpak van de werkloosheid, de uitvoering van de sociale zekerheid, de arbeidsomstandigheden, de scholing en de verdeling van arbeid en zorgtaken. Met name over de uitvoering van de WAO en de WW bestaat een groot verschil van mening. De sociale partners willen een volledige privatisering, terwijl het kabinet de keuringen in overheidshanden wil houden.

    • Maarten Schinkel
    • Karel Berkhout