Tegen herverkiezing; President Peru doelwit fel protest

LIMA, 1 OKT. De Peruaanse president, Alberto Fujimori, is gisteren het doelwit geweest van duizenden woedende betogers, van wie een deel het terrein van het presidentieel paleis in de hoofdstad Lima binnendrong en de ruiten ingooide. Het was de meest gewelddadige demonstratie van de afgelopen jaren in Peru.

Naar schatting 5.000 stakende arbeiders en studenten gingen de straat op om te protesteren tegen de mogelijke herverkiezing van Fujimori en om te eisen dat de hoge werkloosheid wordt aangepakt. Nadat de poorten van de hoofdingang het onder druk van de mensenmassa hadden begeven, raakten de met stokken en stenen bewapende betogers op het terrein van het presidentsgebouw slaags met politie en militairen.

Ruiten werden met stenen ingegooid en een opslagplaats op het terrein werd een enige tijd bezet door de demonstranten. Een groep van zestig betogers wist gebouwen op het complex binnen te dringen. Meubilair werd vernield en op muren werden kreten als 'Weg met Fujimori' en 'Dictator' aangebracht.

President Fujimori, tegen wie de woede vooral was gericht, bevond zich op het moment van de rellen binnen, maar buiten bereik van de woedende menigte. Later inspecteerde Fujimori vanachter een raam de schade; de binnenplaats was bezaaid met glas, spandoeken, stokken en ijzeren staven.

De politie had een half uur nodig om alle demonstranten van het terrein te verwijderen. Zij heeft twintig betogers gearresteerd wegens hun aandeel in de gevechten. Enkele mensen zijn bij de gewelddadigheden gewond geraakt.

Politieke analisten vragen zich af hoe de de demonstratie zo uit de hand heeft kunnen lopen, gezien het feit dat politie en leger een betoging meestal weinig ruimte laten. Bovendien is het presidentieel paleis zeer zwaar bewaakt. Sommigen vermoeden een complot.

Socioloog Juan Osio: “De regering heeft bewust toegestaan dat dit heeft kunnen gebeuren. Het zou me niet verbazen als ze het zelf heeft uitgelokt om daarmee een reden te hebben om in de toekomst betogingen te kunnen verbieden.”

De populariteit van de Peruaanse president, die sinds 1990 aan de macht is, is de laatste tijd behoorlijk geslonken sinds het parlement vorige maand het voorstel verwierp om een referendum te houden over een eventuele derde termijn van Fujimori.

De Peruaanse wet zegt niets over de vraag of een president meer dan twee termijnen mag regeren. Daarom was door de oppositie - die al 1,4 miljoen handtekeningen had verzameld - om een referendum gevraagd.

De economische politiek van Fujimori wordt als positief ervaren bij buitenlandse investeerders, maar daar staat tegenover dat hij niet heeft kunnen voorkomen dat de werkloosheid is gestegen. Minder dan de helft van de mensen in Peru heeft een vast werk. De meeste werknemers moeten genoegen nemen met slecht betaalde en laaggeschoolde arbeid van tijdelijke aard.

Het werkgelegenheidsbeleid van de regering-Fujimori wordt door de oppositie zwaar gekritiseerd. Zij eist stopzetting van de privatisering van staatsbedrijven, verhoging van ambtenarensalarissen, aanpak van de hoge werkloosheid, en het terugdraaien van wetten die het gemakkelijker moeten maken werknemers te ontslaan. (Reuters, AP, AFP)