Opbrengst ruim 100 mln; Fiscus pakt 'Belgische' bedrijven aan

DEN HAAG, 1 OKT. De fiscus onderwerpt Nederlandse bedrijven die zich de afgelopen jaren in België hebben gevestigd aan nader onderzoek. Vermoed wordt dat vele ervan zich op oneigenlijke gronden fiscaal in België hebben gevestigd.

Het ministerie van Financiën in Den Haag verwacht dat het aanpakken van deze bedrijven “ruim 100 miljoen gulden” zal opleveren.

De Nederlandse en Belgische fiscus begonnen afgelopen zomer een onderzoek naar Nederlandse gepensioneerden die de belasting hebben ontdoken. Rijke gepensioneerden die na 1995 hun vermogen om fiscale redenen hebben overgeheveld naar het buitenland kunnen alsnog rekenen op een forse belastingaanslag. Het gaat om ongeveer 500 mensen. De 'jacht op de 500' is geopend na een uitspraak in kort geding afgelopen zomer, waarbij de rechter bepaalde dat de pensioenvlucht onrechtmatig is.

Tijdens het onderzoek bleek dat ook veel bedrijven op een oneigenlijke manier hun ondernemeninsgvermogen naar België hebben overgeheveld. Bij deze zogenoemde zetelverplaatsing gaat het vaak om zeer grote bedragen. Bij de 'jacht op de 500' verwacht Financiën ongeveer 100 miljoen gulden te innen. Bij het aanpakken van de fiscaal gevluchte bedrijven verwacht Financiën een hoger bedrag te incasseren.

Minister Zalm en staatssecretaris Vermeend (Financiën) kregen ruim een week geleden van hun Belgische collega Viseur de formele toezegging dat de Belgische fiscus meewerkt aan de vervolging.

Sinds 1995, toen Vermeend een aanscherping van de fiscale wetgeving aankondigde, zijn veel Nederlandse ondernemers die hier een pensioen hadden opgebouwd op het moment van de uitkering van dat pensioen naar het buitenland vertrokken. Daardoor viste de fiscus achter het net. De premies voor zo'n pensioen zijn namelijk aftrekbaar van de belasting; daar staat tegenover dat het pensioen fiscaal wordt belast wanneer het wordt uitgekeerd.

De meeste mensen die een pensioen hebben opgebouwd laten het geld jaarlijks uitbetalen. De meer vermogende gepensioneerden proberen soms in één keer over hun pensioenvermogen te beschikken via een zogenoemde afkoop. Dit is in Nederland fiscaal zeer ongunstig. Pensioenverzekeraars hebben een truc bedacht waarbij het pensioenkapitaal wordt overgenomen door een pensioenfonds. Dit brengt het kapitaal vervolgens onder bij een dochter in het buitenland; meestal België. De naar het buitenland vetrokken cliënt kan daar vervolgens het pensioen afkopen tegen een veel gunstiger tarief.

Uit het onderzoek van de fiscus blijkt dat veel directeuren/grootaandeelhouders niet alleen als privé-persoon naar België zijn geëmigreerd, maar dat ze hun bedrijf hebben meegenomen. Soms zijn bedrijven voor de emigratie fiscaal gesplitst en zijn sommige onderdelen meegenomen. Dit is blijkens het onderzoek vaak op een oneigenlijke manier gebeurd. Dat betekent dat de Nederlandse fiscus alsnog een bedrag aan gederfde belasting kan vorderen.