Lezingen

nKUNSTGESCHIEDENISnOp 2 okt (20u30) start een serie lezingen waarin beeldend kunstenaars vertellen over een geliefde voorganger. Op 2 okt zijn dat Joseph Semah over Barnett Newman en Agnes de Wit over Chaim Soutine. Theater Zeebelt, Willemstraat 7, Den Haag. Inl 070-3656546.

MESDAGnIn een serie lezingen rond kunstenaar en verzamelaar Hendrik Willem Mesdag vindt op 4 okt (14u) de lezing De School van Barbizon plaats. Museum Mesdag, Laan van Meerdervoort 7f, Den Haag. Inl 070-3621434.

FILOSOFIEnIn de serie Schrijvende Denkers, over het belang dat filosofen hechten aan het schrijven van leesbare boeken, geeft Geerten Meijsing op 5 okt (20u) de lezing De voertaal van het denken. Academiegebouw, Senaatszaal, Domplein 29, Utrecht.

PITTOORSnIn de serie Levend Verleden gaat telkens een toneelmaker op zoek naar de geschiedenis van een toneelmaker uit een eerdere generatie. Op 5 okt (20u) gaat Maartje van den Brink op zoek naar de geschiedenis van Frieda Pittoors. Gespreksleider is Max Arian. Theater Instituut Nederland, Herengracht 168, Amsterdam. Inl 020-5513300.

TELECOMMUNICATIEnDr ir P. van Alphen van KPN Telecom geeft 5 okt (20u) een lezing over spraakherkenning in telecommunicatie. Diligentia, Lange Voorhout 5, Den Haag.

BELEGGENnOp 5 okt (20u) geeft Adriaan Hiele de lezing 'Beleggen voor Jan en Alleman'. Zeeuwse Bibliotheek, aula, Kousteensedijk 7, Middelburg. Inl 0118-654250.

NEW YORKnOp 6 okt (19u30) geeft Marie Wollerich een lezing over de geschiedenis en architectuur van New York. CC De Oosterpoort, Blauwe Zaal, Trompsingel 27, Groningen. Inl 050-3188651.

ARCHITECTUURnDe Spaanse Polder is onderwerp van discussie tijdens de eerste van drie debatten over transformaties van haven- en industriegebieden in Rotterdam, dat op 6 okt (20u30) plaatsvindt. Edzo Bindels, Ruurd Gietema, Henk Hartzema en Arjan Klok presenteren hun toekomstvisies. Zaal de Unie, Mauritsweg 34, Rotterdam. Inl/res 010-4333534.

PLANETENnSterrenkundige dr Huib Henrichs spreekt 6 okt (20u) over de vraag of er leven op andere planeten in ons zonnestelsel is. Na afloop van de avond wordt de sterrenhemel van oktober getoond. Artis Planetarium, Plantage Kerklaan 38-40, Amsterdam. Inl 020-5233452.

NATURALISnWim G. van der Weiden, algemeen directeur van Naturalis in Leiden, geeft 6 okt (12u30) een lezing over zijn museum. Rijksmuseum, Stadhouderskade 42, Amsterdam. Inl 020-6732121.

SPIRITUALITEITnDr W. Stoker spreekt 6 okt (20u) over hedendaagse vormen van spiritualiteit. Hotel Haarhuis, Stationsplein 1, Arnhem. Inl 020-4445298.

GENTHERAPIEnOnder de titel Het Gehoorzame Gen, vindt 7 okt (17u) een debat plaats over gentherapie. Met om prof dr L.P. ten Kate, dr B.J. Scholte, prof dr M.F. Niermeijer en mevr dr. J.F.T.M. van Dijck. Erasmus Universiteit, Collegezaal 3, Hoboken, Rotterdam. Inl 010-4081144.

VORMGEVINGnOntwerpster Maria Blaisse doet al meer dan tien jaar onderzoek naar flexibele industriële materialen voor toepassing in kostuumontwerp. Ze richt zich met name op de vorm in relatie tot lichaam en beweging. Blaisse verzorgt 7 okt (20u) een avond met als titel Materiaal, vorm, lichaam en beweging. De Witte Dame, Emmasingel 20, Eindhoven. Inl 040-2961150.