Leerstijlen-hype (2)

Onderwijspsycholoog Smit geeft op 17 september een negatief oordeel over het studiehuis onder andere omdat onderwijspsychologisch onderzoek uit zou wijzen dat 'onderwijs in algemene vaardigheden geen vaardige leerlingen oplevert'. Er staan in het stuk ergerniswekkend veel onjuistheden.

Het woord studiehuis wordt de laatste tijd gebruikt voor twee verschillende zaken: ten eerste voor de vernieuwingen in de tweede fase van Havo en VWO, ten tweede voor een didactisch concept, onderdeel van de vernieuwingen. Smit beperkt zich tot het didactisch concept. Het belangrijkste deel van de vernieuwingen is de profielstructuur, inclusief nieuwe vakken, enzovoort.

Dit deel van de vernieuwingen moet (wat mij betreft helaas) door scholen worden ingevoerd. De 'studiehuis gedachte', een niet behoorlijk uitgewerkt didactisch concept, hoeven de scholen niet in te voeren. Het merkwaardige is, dat er zo veel enthousiasme voor is, dat het op veel scholen ondoordacht wordt ingevoerd. Tot heel recent was niets te merken van onderwijspsychologische inzichten in het reguliere voortgezet onderwijs. De laatste tijd wel notabene mede dankzij de procesmanagers, die Smit zo verfoeit. Zo is er een leerstijlen-hype. De onderwijspsychologen hebben aardige ideeën over 'leerfunctie-overdracht' maar kunnen ons in het onderwijs niet vertellen hoe je deze overdracht realiseert. We hebben er dus niet veel aan.

Smits suggestie dat onderwijs in kennis wordt vervangen door onderwijs in vaardigheden is onzin. Er moet in de vernieuwde tweede fase zo'n 20 procent méér kennis worden geleerd dan nu. De bedoeling is dat gestreefd wordt geen zinledige kennis te leren maar dat naast kennis de kunde om die kennis te gebruiken worden geleerd. Dat heet vaardigheden onderwijs. Het woord vaardigheden is zó vaag dat een fatsoenlijke wetenschapper het niet in de mond durft te nemen. Het is dus onverstandig om naar aanleiding van oud onderzoek uitspraken te doen over het studiehuis concept.

De procesmanagers van het PMVO zijn uit het onderwijs afkomstig en organiseren en besturen noch virtueel, zoals Smit beweert, noch anderszins omdat ze er de bevoegdheden niet voor hebben.

    • Rob Knoppert