Kritiek op Europees cultuurbeleid

DEN HAAG, 1 OKT. De Raad voor Cultuur heeft ernstige kritiek op het Cultuurprogramma 2000 van de Europese Commissie. De plannen vallen tegen en ademen een centralistische visie. “Een steviger positie van de culturele sector binnen de Europese Unie lijkt met deze voorstellen niet dichterbij te komen”, luidt de kritiek van de Raad.

De Europese Commissie is er volgens de Raad niet in geslaagd adequate beleidsvoorstellen te presenteren voor een cultuurbeleid op Europees niveau. De Commissie gaat voorbij aan het principe van een overheid op afstand, dat in de meeste lidstaten geldt. Het beleid is eerder gericht op de behoeften van de Europese Unie dan op die van de culturele instellingen. Die hebben volgens de Raad wel degelijk behoefte aan voorwaarden voor grensoverschrijdende contacten en activiteiten, aan uitwisseling van informatie en ondersteuning van culturele netwerken. De plannen voorzien hier onvoldoende in.

De plannen vergen veel meer geld dan de 167 miljoen ecu die nu beschikbaar is voor cultuur. “Naar Europese begrippen is dit niet meer dan een fooi”, aldus de Raad. Een verhoging van het budget is volgens de Raad echter niet gerechtvaardigd gezien de inhoud van de plannen. De Raad hoopt dat de beperkte tijd die nog rest tot het jaar 2000 voldoende ruimte biedt om de plannen te herzien. (ANP)