Kamer voor evangelische school

DEN HAAG, 1 OKT. De Tweede Kamer heeft gisteren toestemming gegeven voor oprichting van de eerste evangelische middelbare school. Ondanks een procedurele fout in de aanvraag, krijgt de school toestemming omdat ambtenaren van het ministerie van Onderwijs de aanvragende stichting al hadden toegezegd dat zij de school zou kunnen oprichten.

Staatssecretaris Adelmund (Onderwijs) zegt liever geen toestemming te geven voor de school, omdat de Kamer vorige week de oprichting van een islamitische middelbare school afwees, wegens procedurele fouten in de aanvraag. “Zij wilde beide initiatiefgroepen op dezelfde manier behandelen en dus beide afwijzen”, aldus haar woordvoerder. Adelmund zal de gisteren aangenomen motie van Kamerlid G. Schutte (GPV) echter moeten uitvoeren. Op de PvdA, D66 en SP na, stemden alle partijen voor oprichting van de evangelische school.

Een initiatiefgroep moet minimaal 1.200 leerlingen kunnen verwachten om een middelbare school op te richten. Zowel de Stichting Evangelisch Voortgezet Onderwijs als de islamitische stichting hadden een enquête gehouden onder ouders waaruit bleek dat zij op ruim 1.200 leerlingen kunnen rekenen. Maar volgens de wet moet die prognose gebaseerd zijn op het aantal leerlingen op basisscholen van dezelfde richting, in een gemeente, en niet op een algemene peiling onder ouders. Reden voor de Kamer om de twee aanvragen nu binnen een week verschillend te behandelen, is dat ambtenaren van het ministerie van Onderwijs de Stichting Evangelisch Voortgezet Onderwijs eerder dit jaar de indruk hadden gegeven dat zij konden rekenen op toestemming. “Ik vind het een kwestie van behoorlijk bestuur om zo'n toezegging na te komen”, aldus VVD Kamerlid Cornielje.

Afgezien van de onjuiste meting had de islamitische stichting haar aanvraag ook te laat ingediend. Pas nadat het jaarlijkse overzicht van scholen was opgesteld door het departement, kwam de stichting met de gegevens over belangstelling van ouders.