Kabinet houdt vast aan groei 3 procent

DEN HAAG, 1 OKT. Het kabinet houdt vast aan een economische groei van 3 procent in 1999. Minister Zalm (Financiën) heeft vanmorgen tijdens de financiële beschouwingen in de Tweede Kamer scherp afstand genomen van een ambtelijke notitie van Sociale Zaken waarin de groei uitkomt op 2,4 procent en waarbij rekening wordt gehouden met “een verdere verslechtering” van de economie.

De notitie van Sociale Zaken was eerder deze week naar werkgevers en werknemers gestuurd ter voorbereiding van het gisteren gehouden Najaarsoverleg. Het “stukkie” bevat “technische informatie” en is “absoluut niet het kabinetsstandpunt”, aldus Zalm.

Tijdens het debat over de Miljoenennota 1999 uitten alle fracties kritiek op de gang van zaken. Volgens het Kamerlid Bakker (D66) “laat de regie van het kabinet te wensen over”. Zalm sprak van “een ongelukkige gang van zaken” en gaf toe dat de notitie beter niet verzonden had kunnen worden.

De minister van Financiën hamerde op het belang van loonmatiging, maar nam tegelijkertijd afstand van de suggestie van de ambtenaren van Sociale Zaken om de loonstijging volgend jaar te beperken tot 2,7 procent. “Dat is, in eerste instantie, de verantwoordelijkheid van sociale partners”, benadrukte Zalm. De VVD-minister heeft “het volste vertrouwen” dat de sociale partners zullen zorgen voor een “verantwoorde loonontwikkeling die past bij de feitelijke economische ontwikkeling”.

Zalm nam afstand van de kritiek van het CDA dat er in de vorige periode te weinig is gedaan aan de reductie van het financieringstekort. Volgens de grootste oppositiepartij had Paars I, gezien de gunstige economische ontwikkeling, de begroting in evenwicht moeten brengen.

Zalm verwees naar een periode van hoogconjunctuur, de tweede helft van de jaren tachtig, waarbij het tekort steeg van 3,6 procent in 1985 tot 4,8 procent in 1989. “Ik heb behoefte deze kanttekening te maken”, zei Zalm “ook gezien de de kritiek die ik af en toe hoor van over de grote plas.” Zalm doelt op zijn voorganger, de CDA'er Ruding, die van 1985 tot 1989 minister van Financiën was en nu vice-chairman is bij de Citibank in de Verenigde Staten.

De kritiek van PvdA, CDA, VVD en D66 op de afspraak die in de Miljoenennota staat over het verwerken van tegenvallers deelt Zalm niet. Tegenvallers worden voor driekwart opgevangen met een hoger financieringstekort en voor een kwart met lastenverzwaring. D66 vreest dat de belastingherziening in 2001 in gevaar komt omdat er te weinig geld overblijft voor lastenverlichting. Zalm sprak over een “hypothetische discussie” en rekende voor dat er voor zes miljard aan tegenvallers moet komen voordat hiervan sprake is.