Jeltsin wil dollar in Rusland aan banden leggen

MOSKOU, 1 OKT. President Boris Jeltsin van Rusland wil de circulatie van dollars in zijn land aan banden leggen. Volgens de invloedrijke gouverneur Edoeard Rossel van Sverdlovsk ondersteunt de president zijn idee om vreemde valuta volledig te verbieden.

De nieuwe woordvoerder van Jeltsin heeft vanmorgen ontkend dat het Kremlin zo'n drastische maatregel voorbereidt. Maar Jeltsin en Rossel hebben, in aanwezigheid van de centrale-bankpresident Viktor Gerasjtsjenko, vandaag wel de mogelijkheid besproken van een zogeheten 'gouden roebel', die niet aan de dollar wordt gekoppeld maar aan de binnenlandse reserves aan goud en andere edele metalen die momenteel 25 miljard gulden bedragen. Dit plan zou ertoe leiden dat er in Rusland een dubbele economie met twee munten ontstaat, net als in de jaren twintig toen de bolsjewieken terwille van hun 'nieuwe economische politiek' de waardevaste tsjervonets introduceerden .

Hoewel verschillende politici en functionarissen elkaar vanmorgen hebben tegengesproken over een mogelijk verbod, zal de vrije handel in valuta hoe dan ook formeel aan strikte beperkingen worden onderworpen. Vice-premier Joeri Masljoekov heeft de regering namelijk een financieel-economisch programma voorgelegd dat, zelfs als het maar ten dele wordt uitgevoerd, korte metten maakt met een groot aantal liberaliseringen van de afgelopen jaren. Uit zijn concept, dat door Kommersant integraal is gepubliceerd, blijkt dat Masljoekov terug wil naar de situatie die vlak na de ontmanteling van de Sovjet-Unie bestond. Vandaag zijn regering en presidium met Rossel en andere regionale leiders bijeengekomen om zich over de voorstellen te beraden.

Volgens de plannen van Masljoekov zal de koers van de roebel voortaan door de centrale bank worden vastgesteld. Alle commerciële banken zullen, voorzover ze niet failliet worden verklaard en vervolgens 'gedeprivatiseerd', hun valutarekeningen bij de Russische bank moeten onderbrengen. Exporteurs en banken dienen hun valutawinsten in het buitenland bovendien binnen 90 dagen te “repatriëren”. Driekwart ervan wordt vervolgens in Rusland verkocht, de helft via het commerciële bankcircuit en een kwart rechtstreeks aan de centrale bank. Individuele Russen mogen valuta in bezit houden, maar mogen niet meer dan 500 dollar vrij het land uitvoeren.

Pagina 25: Garanties voor uitvoer goederen

Buitenlanders zullen in het vervolg niet niet meer geld mogen exporteren dan ze Rusland hebben binnengebracht.

Om de financiële positie van Rusland te versterken zal uitvoer van goederen alleen nog maar mogelijk zijn als de buitenlandse koper de kosten daarvan volledig heeft gagarandeerd. Invoercontracten zullen alleen betaald worden als de geïmporteerde waar zich daadwerkelijk in de Russische “douanezone” bevindt.

Ook alle zogeheten 'off shore' gebieden, zoals de deelrepubliek Kalmukkië waar nu de schaakolympiade wordt gehouden, worden volgens het programma-Masljoekov gesloten.

Ter stimulering van de binnenlandse productie zal de regering, als het aan de vice-premier ligt, met name het militair-industreel complex met een kleine 15 miljard roebel (2 miljard gulden) gaan subsidiëren. De totale roebel-emissie die nodig is voor uitvoering van dit programma wordt geschat op 100 miljard roebel, ongeveer zestig procent van het aantal roebels dat op dit moment in omloop is.

    • Hubert Smeets