Inburgering van nieuwkomers kwestie van (zelf-)discipline

Deze week is de Wet inburgering nieuwkomers (WIN) van kracht geworden. De wet geldt niet voor burgers uit de Europese Unie, maar wel voor Antillianen en Nederlanders die in het buitenland zijn geboren. De verplichte inburgeringscursus heeft als doel 'nieuwkomers' zo snel mogelijk in de samenleving te integreren en bestaat uit lessen Nederlands en maatschappij- en beroepsoriëntatie. Wie zich aan de cursus onttrekt kan rekenen op een boete van ongeveer 120 gulden per maand. De verplichte inburgeringscursus is de voltooiing van jarenlang experimenteren met vrijwillig onderwijs voor immigranten: veel nieuwkomers volgden al les in de Nederlandse taal en cultuur. Wat vinden zij van de nieuwe wet? 'Niet iedereen komt elke dag' Naam: Itienne Calmera (22) Land van herkomst: Ned. Antillen Aankomst in Nederland: 1995 Beroep: geen

“Op Curaçao had ik gehoord dat je in Nederland een goede baan kon krijgen bij het leger als beroepssoldaat. Maar toen ik drie jaar geleden hier naar toe kwam, was er geen plaats bij Defensie. Ik heb besloten dat ik nu eerst mijn Mavo-diploma ga halen.

Toen ik hier kwam, kende ik al een beetje Nederlands. Op Curaçao krijg je Nederlandse les op school. Maar thuis spreek je Papiamento. Bovendien ben ik daar na een jaar Mavo van school gegaan. Als je jong bent, wil je ook een beetje lol maken, zie je.

Nu volg ik hier in Rotterdam een cursus Nederlands. De cursus duurt een jaar. Ik heb drie dagen in de week les. Tijdens de cursus lees je een verhaal en dan moet je de moeilijke woorden eruit halen. In elk verhaal zit één belangrijke zin. Die moet je kunnen begrijpen.

Op de cursus zitten allerlei mensen. Uit Somalië, uit Suriname, maar ook Nederlanders die niet kunnen lezen en schrijven. Niet iedereen komt elke dag. Voor mij was het ook even wennen. Ik had al zo lang niet meer op school gezeten.

Dat de cursus verplicht wordt, vind ik goed. Veel Antillianen zijn met verkeerde ideeën naar Nederland gekomen. Op Curaçao hoor je toch vaak dat je hier lekker kunt leven. Dat valt dan vaak tegen. Toen ik hier kwam, kreeg ik eerst les over hoe Nederland in elkaar zit. Die cursus zouden ze ook op Curaçao moeten geven.''

    • Steven Derix
    • Titia Ketelaar